ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်:

ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့လိုအပ်သည့် စောင့်ရှောက်မှုကို ရရှိနိုင်ကြောင်း သေချာစေလိုသည့် တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိ အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အား ကလေးများ ကာကွယ်ရေး ရန်ပုံငွေ - တက္ကဆက်ပြည်နယ် (Children's Defense Fund-Texas)၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်သားတိုင်း (Every Texan) နှင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ် အသိုင်းအဝိုင်း ကျန်းမာရေးစင်တာများ အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးဆောင်ပါသည်။ ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းရှိ ဒါဇင်နှင့်ချီသော အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်ယူမိပါသည်။

မိတ်ဖက်များနှင့် ပါ၀င်သောအဖွဲ့အစည်းများ

သင့်မိသားစုလိုအပ်သော အကူအညီကို ရယူရန်

သင့်သားသမီးများ ကဲ့သို့သော အစီအစဉ်များအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်း ရှိမရှိ ရှာဖွေရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ Medicaid, CHIP, SNAP နှင့် နောက်ထပ်?

လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် ဒေသတွင်းထောက်ကူသူတစ်ဦးကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။