BẢO HIỂM TEXAS2023-09-28T18:23:07+00:00

ĐÂY LÀ SỰ AN TOÀN MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ CHO GIA ĐÌNH CỦA QUÝ VỊ SỰ CHĂM SÓC MÀ HỌ CẦN!

ĐÂY LÀ SỰ AN TOÀN MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ CHO GIA ĐÌNH CỦA QUÝ VỊ SỰ CHĂM SÓC MÀ HỌ CẦN!

Cuộc họp thị trấn: Giữ lợi ích sức khỏe của bạn!

Đã đến lúc hàng triệu người dân Texas gia hạn bảo hiểm Medicaid của họ. Nghe bản ghi âm cuộc họp từ xa của chúng tôi để có được thông tin bạn cần để duy trì phạm vi bảo hiểm của mình.

Nghe nè

Các chương trình như trợ cấp y tế cho trẻ em (phiếu thực phẩm), (CHIP, SNAP, WIC), bữa ăn sáng và trưa ở trường học giúp con quý vị được khỏe mạnh. Ghi danh cho con cháu của quý vị vào các chương trình này sẽ KHÔNG gây hại gì đối với cơ hội trở thành Công dân Hoa Kỳ hoặc khiến cho quý vị có thể bị trục xuất.

Tìm giúp đỡ

Tìm sự giúp đỡ trong khu vực của quý vị và ghi danh ngay bây giờ!

Chúng tôi là một nhóm của các tổ chức trong cộng đồng ở Texas muốn bảo đảm rằng các gia đình phải biết các quyền của họ và có thể đưa ra những quyết định tốt nhất về việc xử dụng các chương trình công cộng.

Về chúng tôi

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi: Nếu con tôi nhận được trợ cấp y tế hoặc phụ cấp về dinh dưỡng, điều đó có khiến cho tôi khó xin thẻ xanh hơn hay không?2022-11-15T14:25:33+00:00

Không. Bất kỳ quyền lợi nào mà con của quý vị hội đủ điều kiện và nhận được sẽ không được xem xét trong đơn xin thẻ xanh của quý vị. Các trợ cấp về sức khỏe hoặc thực phẩm mà con của quý vị hoặc các thân nhân khác trong gia đình của quý vị nhận được sẽ không được tính là các trợ cấp mà chính quý vị đang nhận được. Ngay cả khi quý vị xử dụng tên của mình để xin trợ cấp cho con của quý vị, điều đó không được tính là xin trợ cấp cho chính quý vị.

Tin tức mà tôi điền vào đơn xin trợ cấp cho con tôi có được xử dụng để dùng vào luật di trú hay không?2022-11-15T14:26:45+00:00

Không. Bất kỳ tin tức nào của quý vị cung cấp trong đơn xin trợ cấp sẽ chỉ được xử dụng để xác định theo tính cách con của quý vị có đủ điều kiện và để cho chương trình hoạt động. Tin tức này sẽ không được chia xẻ với cơ quan di trú.

Tôi có phải cung cấp những tin tức của mình khi nộp đơn xin trợ cấp cho con tôi hay không?2022-11-15T14:27:34+00:00

Quý vị sẽ phải cung cấp một số tin tức của quý vị. Ví dụ: Tờ đơn yêu cầu những tin tức tiền lợi tức của tất cả mọi người trong gia đình của quý vị, ngay cả như khi họ không ghi danh để nhận trợ cấp cho chính họ. Tuy nhiên, quý sẽ không phải cung cấp số an sinh xã hội hoặc tin tức gì về tình trạng di trú của mình nếu quý vị chỉ nộp đơn để xin trợ cấp cho con của mình mà thôi. Quý vị có thể để trống những phần đó.

Tôi có cần phải hoàn trả lại cho chính phủ các khoản trợ cấp mà con tôi là Công dân Hoa Kỳ đã xử dụng rồi hay không?2022-11-15T14:29:56+00:00

Không. Nếu con của quý vị hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp, thì gia đình quý vị sẽ không cần phải hoàn trả lại những khoản trợ cấp đó trong tương lai.

Nếu như tôi không có giấy tờ thì sao?2022-11-15T14:31:31+00:00

Nếu quý vị không có giấy tờ và nộp đơn cho con của qúy vị hoặc một thân nhân khác trong gia đình, thì đừng cung cấp bất kỳ một tin tức gì về tình trạng di trú của quý vị. Thay vào đó, quý vị có thể nói hoặc viết, "Tôi không nộp đơn để xin vào chương trình này cho bản thân tôi."

Quyền riêng tư của tôi sẽ được bảo vệ như thế nào?2022-11-15T14:32:17+00:00

Luật liên bang và tiểu bang thường bảo vệ quyền riêng tư của những người ghi danh hoặc nhận trợ cấp công cộng. Đơn xin cho các chương trình công cộng này không nên hỏi những tin tức về tình trạng di trú của những người không nộp đơn xin trợ cấp cho chính họ. Các cơ quan trợ cấp của tiểu bang chỉ có thể chia xẻ tin tức với các cơ quan chính phủ khác nhằm mục đích điều hành các chương trình của họ, với một số ngoại lệ hạn chế. Quý vị chỉ nên cung cấp những tin tức cần thiết trong tờ đơn.

Việc nhận giúp đỡ về COVID-19 hoặc đại bịnh dịch truyền nhiễm có khiến cho tôi khó xin thẻ xanh hơn hay không?2022-11-15T14:33:01+00:00

Không. Việc nhận giúp đỡ về COVID-19 hoặc đại bịnh dịch truyền nhiễm có khiến cho tôi khó xin thẻ xanh hơn hay không?

 

Những câu trả lời này cung cấp tin tức chính xác. Tuy nhiên, họ không phải là cố vấn về pháp lý. Nếu quý vị cần sự cố vấn về pháp lý, thì hãy nói chuyện với luật sư.

Lấy đúng những phương pháp

Tôi là cha mẹ hoặc người chăm sóc và tôi quan tâm đến các chương trình quyền lợi công cộng.

Dành cho gia đình

Tôi là người giúp đỡ để ghi danh và tôi muốn bảo đảm rằng tôi có thể chia xẻ tin tức phù hợp với những khách hàng của mình.

Dành cho người giúp đỡ

Tôi là một người ủng hộ và tôi muốn giúp làm tan sự ảnh hưởng ớn lạnh do gánh nặng của xã hội và các chính sách khác gây ra.

Dành cho Những người ủng hộ
Lên đầu trang