Có hai thay đổi quan trọng.

Đầu tiên, các gia đình cần biết rằng trợ cấp thêm cho SNAP, hoặc phiếu thực phẩm, đã kết thúc. Trong thời gian xảy ra đại dịch, chính phủ đã cung cấp thêm trợ cấp SNAP để giúp các gia đình có đủ thức ăn. Tháng 3 này là tháng đầu tiên kể từ năm 2020, các gia đình sẽ không còn nhận được trợ cấp SNAP bổ sung nữa. Mỗi gia đình sẽ thấy lợi ích SNAP của họ giảm ít nhất $95. Về sau, số tiền mà các gia đình sẽ nhận được sẽ dựa trên mức thu nhập của họ và các chi phí khác trong gia đình.

Thay đổi thứ hai bắt đầu vào ngày 1 tháng 4, khi Texas sẽ bắt đầu kiểm tra hàng triệu người dân Texas về tình trạng hội đủ điều kiện nhận Medicaid. Nhiều gia đình sẽ bắt đầu cảm thấy mất bảo hiểm y tế ngay từ ngày 1 tháng Sáu cho đến hết mùa hè.

Việc kiểm tra tính đủ điều kiện thường là hoạt động thường xuyên và được gọi là gia hạn Medicaid của bạn. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, hầu hết người dân Texas đã có thể tiếp tục nhận Medicaid ngay cả khi họ không đủ điều kiện và chưa hoàn thành thủ tục giấy tờ. Giờ đây, Texas Medicaid sẽ bắt đầu kiểm tra tính đủ điều kiện của mọi người và các gia đình nên hoàn tất việc gia hạn mỗi năm một lần về sau. Nhưng quá trình này có thể gây nhầm lẫn và chúng tôi lo ngại rằng các gia đình đủ điều kiện sẽ mất bảo hiểm y tế vì tiểu bang không thể tìm thấy họ, vì vậy nếu bạn nghe thấy chúng tôi, vui lòng giúp chúng tôi phổ biến thông tin.